if/else

https://chacker.pl/

Konstrukcja if/else służy do wykonania serii instrukcji, jeśli spełniony zostanie określony warunek; w przeciwnym razie wykonywany jest opcjonalny blok instrukcji else. Jeśli nie ma bloku instrukcji else, działanie programu będzie kontynuowane po zakończeniu nawiasu zamykającego blok if (}). Poniżej znajduje się przykład konstrukcji if/else zagnieżdżonej w pętli for:

W tym przykładzie używamy pętli while(1) do przeglądania instrukcji if/else. Zanim wejdziemy w pętlę, ustawiamy zmienną x na 0. Ponieważ x jest równe 0, spełniamy warunek z instrukcji if (2). Następnie wywołujemy funkcję printf, zwiększamy x o 1 i kontynuujemy. Ponieważ x wynosi teraz 1, nie spełniamy warunku instrukcji if podczas drugiej iteracji w pętli. Dlatego przechodzimy do instrukcji else (3), która wywołuje funkcję printf, a następnie przerywa (4) pętlę. W przypadku pojedynczych instrukcji można pominąć nawiasy klamrowe.

Uwagi

Aby ułatwić czytelność i udostępnianie kodu źródłowego, programiści umieszczają w kodzie komentarze. Możesz użyć jednego z dwóch sposobów umieszczania komentarzy w kodzie: // lub /* i */. Typ komentarza // wskazuje, że wszelkie znaki znajdujące się w pozostałej części wiersza mają być traktowane jako komentarze i komputer nie może na nie reagować podczas wykonywania programu. Para /* i */ rozpoczyna i zatrzymuje blok komentarzy, który może obejmować wiele wierszy. W tym przypadku /* służy do rozpoczęcia komentarza, a */ służy do wskazania końca bloku komentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *