Pętle

https://chacker.pl/

Pętle są używane w językach programowania do wielokrotnego wykonywania serii poleceń. Dwa popularne typy to pętle for i while. for pętle rozpocznij zliczanie od wartości początkowej, sprawdź wartość pod kątem jakiegoś warunku, wykonaj instrukcję i zwiększ wartość w następnej iteracji. Format jest następujący:

for(<wartość początkowa>; <wartość testowa>; <wartość zmiany>){

<instrukcja>;

}

Dlatego pętla for jak

for(i=0; i<10; i++){

printf(„%d”, i);

}

wypisze cyfry od 0 do 9 w tej samej linii (ponieważ \n nie jest używane), w ten sposób:

0123456789.

W przypadku pętli for warunek jest sprawdzany przed iteracją instrukcji w pętli, więc może się zdarzyć, że nawet pierwsza iteracja nie zostanie wykonana. Jeżeli warunek nie jest spełniony, wykonywanie programu po pętli jest kontynuowane.

UWAGA: Ważne jest, aby zwrócić uwagę na użycie operatora mniejszego niż (<) zamiast operatora mniejszego lub równego (<=), co pozwala na wykonanie pętli jeszcze raz, aż do i=10 . Jest to ważna koncepcja, która może prowadzić do błędów typu off-by-one. Zauważ też, że licznik zaczynał się od 0. Jest to powszechne w C i warto się do tego przyzwyczaić. Pętla while służy do iteracji po serii instrukcji, aż do spełnienia warunku. Podstawowy przykład jest następujący:

Pętle mogą być także zagnieżdżane jedna w drugiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *