Zmienne

https://chacker.pl/

Zmienne są używane w programach do przechowywania fragmentów informacji, które mogą się zmieniać i mogą być wykorzystywane do dynamicznego wpływania na program. Tabela  przedstawia niektóre popularne typy zmiennych.

Kiedy program jest kompilowany, większość zmiennych ma wstępnie przydzieloną pamięć o stałym rozmiarze, zgodnie z definicją rozmiaru specyficzną dla systemu. Rozmiary podane w Tabeli  są uważane za typowe; nie ma gwarancji, że otrzymasz dokładnie te rozmiary. Zdefiniowanie rozmiaru zależy od implementacji sprzętowej. Jednakże funkcja sizeof() jest używana w C, aby zapewnić, że kompilator przydzieli odpowiednie rozmiary. Zmienne są zwykle definiowane w górnej części bloku kodu. Gdy kompilator przeżuwa kod i buduje tablicę symboli, musi znać zmienną, zanim zostanie ona później użyta w kodzie. Słowo „symbol” to po prostu nazwa lub identyfikator. Ta formalna deklaracja zmiennych odbywa się w następujący sposób:

Na przykład w wierszu

int a = 0;

w pamięci deklarowana jest liczba całkowita (zwykle 4 bajty) z symbolem a i wartością początkową 0. Po zadeklarowaniu zmiennej konstrukcja przypisania służy do zmiany wartości zmiennej. Na przykład oświadczenie

x=x+1;

jest instrukcją przypisania, która zmienia wartość zmiennej x. Nowa wartość x jest bieżącą wartością x zmodyfikowaną przez operator +. Powszechnie używa się formatu

miejsce docelowe = źródło <z opcjonalnymi operatorami>

gdzie miejsce docelowe to lokalizacja, w której przechowywany jest wynik końcowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *