Skróty

https://chacker.pl/

Istnieje wiele domyślnych skrótów i klawiszy skrótu, które nie są intuicyjne, np. naciśnięcie W w celu pomniejszenia i cyfry 1 w celu powiększenia do wcześniej określonego rozmiaru. Liczby 2 i 3 pozwalają na bardziej kontrolowane powiększanie i pomniejszanie. Skąd znamy te różne opcje? Kliknij Opcje | Skróty umożliwiające wyświetlenie okna sterującego tymi ustawieniami. Pokazano to na rysunku . Tutaj znajdziesz domyślne skróty klawiszowe, a także te, które zostały zmienione. Wartości domyślne mogą się różnić w zależności od wersji, np. IDA Pro, IDA Home i IDA Free

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *