leak-bof.c

https://chacker.pl/

Najpierw kompilujemy kod podatny na przepełnienie bufora:

Następnie uruchamiamy exploit napisany w Pythonie za pomocą pwntools:

Można tu zastosować mniejszy i prostszy exploit, ale celowo użyjemy nieco bardziej skomplikowanego exploita, aby pokazać jego możliwości. Oto wynik:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *