Wywołania systemowe: int, sysenter i syscall

https://chacker.pl/

Wywołania systemowe to mechanizm umożliwiający procesowi żądanie wykonania uprzywilejowanej operacji, gdy kontekst i wykonanie kodu zostaną przełączone z trybu użytkownika do trybu jądra. Starsza instrukcja x86 służąca do wywołania wywołania systemowego to int 0x80. Jest to uważane za przestarzałe, ale nadal jest obsługiwane w 32-bitowych systemach operacyjnych. Instrukcja sysenter jest jej następcą dla aplikacji 32-bitowych. W przypadku 64-bitowych systemów operacyjnych i aplikacji opartych na systemie Linux wymagana jest instrukcja syscall. Podczas pisania kodu powłoki i innych wyspecjalizowanych programów lub ładunków należy dobrze rozumieć różne metody wywoływania wywołań systemowych i ustawiania odpowiednich argumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *