Kontrowersje wokół programów nagród za błędy

https://chacker.pl/

Nie wszyscy zgadzają się ze stosowaniem programów nagród za błędy, ponieważ istnieją pewne kwestie, które są kontrowersyjne. Na przykład dostawcy mogą używać tych platform do oceniania badaczy, ale badacze zwykle nie mogą oceniać dostawców. Niektóre programy nagród za błędy są skonfigurowane tak, aby zbierać raporty, ale dostawca może nie komunikować się prawidłowo z badaczem. Ponadto może nie być możliwości sprawdzenia, czy odpowiedź „duplikat” jest rzeczywiście dokładna. Co więcej, system punktacji może być arbitralny i nie odzwierciedlać dokładnie wartości ujawnienia podatności, biorąc pod uwagę wartość raportu na czarnym rynku. Dlatego każdy badacz będzie musiał zdecydować, czy program nagród za błędy jest dla niego i czy korzyści przeważają nad wadami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *