Cyberbezpieczeństwo : Identyfikacja skutków zakłóceń

Dla każdego ze zidentyfikowanych zasobów krytycznych firma powinna określić dopuszczalne czasy przestojów. Maksymalny dopuszczalny czas przestoju to okres niedostępności zasobu, w którym firma nie odczuje poważnych skutków. Ponownie, różne organizacje będą miały różne maksymalne dopuszczalne czasy przestojów w zależności od ich podstawowych procesów biznesowych. Na przykład sklep e-commerce ma krótszy maksymalny dopuszczalny czas przestoju dla swojej sieci w porównaniu do branży produkcyjnej. Organizacja musi bacznie obserwować swoje kluczowe procesy i oszacować maksymalny dopuszczalny czas, w którym mogą one pozostać niedostępne bez negatywnych konsekwencji. Najlepsze szacunkowe czasy przestoju należy uzyskać, równoważąc koszt zakłócenia i koszt odzyskania zasobu IT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *