Cyberbezpieczeństwo : Opracowanie polityki planowania awaryjnego

Dobry plan awaryjny musi być oparty na jasnej polityce, która określa cele awaryjne organizacji i wyznacza pracowników odpowiedzialnych za planowanie awaryjne. Wszyscy starsi pracownicy muszą wspierać program awaryjny. Powinny one być zatem włączone do opracowania ogólnozakładowej, uzgodnionej polityki planowania awaryjnego, która określa role i obowiązki związane z planowaniem awaryjnym. Opracowana przez nich polityka musi zawierać następujące kluczowe elementy:

* Zakres, który obejmie plan awaryjny

* Wymagane zasoby

* Potrzeby szkoleniowe użytkowników organizacyjnych

* Harmonogramy testów, ćwiczeń i konserwacji

* Harmonogramy tworzenia kopii zapasowych i ich lokalizacje

* Definicje ról i obowiązków osób wchodzących w skład planu awaryjnego

Przeprowadzanie analizy wpływu biznesowego Przeprowadzenie analizy wpływu biznesowego (BIA) pomoże koordynatorom planowania awaryjnego w łatwym scharakteryzowaniu wymagań systemowych organizacji i ich współzależności. Informacje te pomogą im w określeniu wymagań awaryjnych i priorytetów organizacji podczas opracowywania planu awaryjnego. Głównym celem przeprowadzenia BIA jest jednak skorelowanie różnych systemów z oferowanymi przez nie krytycznymi usługami (6). Na podstawie tych informacji organizacja może zidentyfikować indywidualne konsekwencje zakłócenia każdego systemu. Analizę wpływu na biznes należy przeprowadzić w trzech krokach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *