Monitorowanie

Każda organizacja, która wdraża narzędzia do współpracy, musi monitorować i raportować wykorzystanie systemu, wyniki audytu i zawartość danych. (Organizacja musi zbadać rzeczywistą zawartość danych, aby zapewnić zgodność z zabezpieczeniami, takimi jak chronione informacje zdrowotne [PHI] lub numer ubezpieczenia społecznego [SSN]. Z tego powodu wiele nowych produktów ma określone zasady). Monitorowanie i raportowanie działa w celu zapewnienia, że ​​narzędzia współpracy a systemy są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Monitorowanie i raportowanie aktywnych projektów powinno szukać nietypowych wzorców użytkowania, naruszeń zasad, nieaktywnych użytkowników, nieaktywnych lub przestarzałych systemów i tym podobnych. Właściwe zarządzanie systemem powinno już być wdrożone, ale ważne jest okresowe sprawdzanie systemów. Na przykład, jeśli grupa korzysta z systemu współpracy przy projekcie, po zakończeniu projektu wszystkie materiały projektowe i użytkownicy powinni zostać usunięci z systemu. Raporty z monitoringu i audytu systemu powinny być realizowane od razu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *