Audyt

Bez względu na to, jaki poziom polityki, procedur lub środków zapobiegawczych zostanie wprowadzony, każda organizacja musi przeprowadzić audyt zgodności. Procedury audytu narzędzi współpracy i ich wykorzystania powinny być włączone do regularnych, ustrukturyzowanych funkcji audytu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Wszelkie odstępstwa od zasad i procedur wymaganych dla narzędzi współpracy muszą być podejmowane w odpowiednim czasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *