Niezabezpieczone starsze protokoły EAP

Kiedy EAP został po raz pierwszy zintegrowany z 802.11, powszechnie używane były protokoły EAP-MD5 i Cisco EAP-LEAP. Niestety okazały się one podatne na ataki, co przyspieszyło rozwój bezpiecznych protokołów opisanych powyżej. EAP-MD5 i EAP-LEAP nie powinny być używane do wdrażania sieci bezprzewodowej w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *