Oczyszczanie plików pamięci podręcznej

Tę samą zasadę można zastosować do różnych plików pamięci podręcznej i wymiany utworzonych przez system operacyjny. Pliki pamięci podręcznej służą do tego, aby często używane dane były łatwo dostępne dla aplikacji. Pliki wymiany przechowują dane i kod, które są przenoszone z pamięci na dysk, gdy pamięć jest pełna. Niektóre systemy operacyjne również tworzą pliki hibernacji, zapisując pamięć na dysku tuż przed wyłączeniem zasilania, a tym samym umożliwiając szybkie wznowienie pracy po włączeniu systemu. Systemy operacyjne mogą również zapewniać automatycznie zapisywane pliki odzyskiwania, które umożliwiają przywracanie danych po błędzie systemowym. Wszystkie z nich można wydobywać w celu uzyskania poświadczeń systemowych, a także innych cennych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *